Instroomcijfers

Elk cijfer is een kind in de knel

Wij realiseren ons telkens weer dat élk cijfer staat voor een kind in de knel. Heeft u vragen over de cijfers of wilt u graag in gesprek over de wijze waarop we onze samenwerking nog beter vorm kunnen geven? De RvdK in uw regio helpt u graag verder. Kijk voor de contactgegevens op Kinderbescherming.nl

Bekijk de instroomcijfers
Elk cijfer is een kind in de knel

Risicofactoren

Gemeenten kunnen het verschil maken

Het ontstaan van kindermishandeling heeft vaak te maken met een opeenstapeling van risicofactoren. De RvdK heeft in 2015/2016 onderzoek gedaan naar het verband tussen risicofactoren en het voorkomen van kindermishandeling in een gemeente. Het blijkt dat er een significant verband bestaat tussen de totale risicoscores van gemeenten en de gemiddelde instroom beschermingsonderzoeken per 10.000 minderjarigen. De risicoscores van de gemeenten zijn afgezet tegen de gemiddelde score van de jeugdzorgregio waaronder zij vallen.

Bekijk de risicofactoren
Elk cijfer is een kind in de knel